Решения за енергиен мениджмънт


 • Енергиен мониторинг
 • Билинг система за търговци на комунални услуги и електроенергия
 • Система за балансиране на производството на електроенергия
monitoring

Electriqubе Monitoring

Мониторинг на потреблението на енергия в реално време

Основни функционалности

 • Наблюдение на енергийната консумация и производство в реално време (електроенергия, топлинна енергия, вода, пара и газ)
 • Ефективно управление на небаланси
 • Аналитичен модул и статистики за енергийната консумация
 • Създаване на графици и отчитане на отклонения спрямо реални показания
 • Прогнозиране на база исторически и метеорологични данни
 • Отворен интерфейс за интеграция с хардуерни сензори и устройства (RaspberryPi)
 • Интерактивен уеб интерфейс оптимизиран за различни видове устройства
 • Централизирано Cloud-базирано решение, което може да бъде инсталирано и като on-premise решение
 • Интелигентни аларми и известявания

Ползи

 • Пълна прозрачност върху консумацията на енергия, разходите и спестяванията
 • Незабавно индентифициране на неефективни системи и устройства
 • Намаляване на разходите за енергия

Поискай демо

billing

Electriqube Billing

Билинг система за търговци на ел. енергия и комунални услуги

Основни функционалности

 • Управление на клиенти, фирми, оферти и документи
 • Автоматизирано генериране на фактури по зададен темплейт
 • Задаване на ценови листи по ЕРП
 • Клиентски портал
 • Управление на плащания
 • Онлайн плащане с Easypay, Epay.bg и други
 • Справки и анализи

Ползи

 • Намаляване на административните разходи при фактуриране
 • Намаляване на грешките при отчитане и изчисляване
 • Сигурно и централизирано съхранение на данните за вашите клиенти

Поискай демо

balancing

electriqube-balancing

Управление и прогнозиране на небаланси в производството на енергия

Основни функционалности

 • Прогнозиране, балансиране и управление на небаланси в реално време
 • Управление на производствени графици
 • Отчети за производството и потреблението на енергия

Ползи

 • Намаляване на небаланси и предотвратяване на глоби
 • Оптимизирaне на производствени графици
 • Подобрено прогнозиране

Поискай демо

С ElectriQube ЕнергоПро намали разходите за небаланси с 300%

Решение

Хардуерна интеграция на Electriqube Balancing с контролери и сензори в 11 ВЕЦ управлявани от ЕнергоПро. Решението предлага ефективно управление на небаланси, подобрено прогнозиране и проследяване на производството на ел. енергия в реално време.

Резултат

Въвеждането на решението намали загубите от небаланси с 300%. Реализиран бе напълно автоматизиран процес на управление минимизиращ разходите, риска от грешки с по-прецизно прогнозиране при изготвяне на производствените отчети.

Искате да научите повече?

Свържете се с нас, за да изготвим индивидуално предложение, базирано на Вашите изисквания.

За контакти

Тел: +359 88 890 1841
Имейл: office@electriqube.com